Geomol Földmérő Iroda

Igazságügyi szakértői földmérési tevékenység


Az igazságügyi szakértő feladata (a 2005. évi XLVII. törvény szerint), hogy a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését. Az igazságügyi szakértői földmérési tevékenységünket a fenti törvény és más jogszabályok rendelkezései, valamint a mindenkor érvényben lévő szakmai szabályzatok, és technológiai utasítások megtartásával, legjobb tudásunk szerint végezzük.

Kirendelés, és megbízás lehet:

A. Per megelőző tevékenység (általában vázrajz készül)
B. Perben végzett szakkérdés (szakvélemény, és - szükség szerint - vázrajz készül)

Mindez történhet:

I. Hatósági eljárásban:

- bíróság előtti peres eljárásban
- bíróság előtti nem peres eljárásban
- más szakértő peres eljárásában
- előzetes bizonyításhoz való közjegyzői kirendelés alapján, vagy

II. Magánmegbízásra


Földmérési (igazságügyi) szakértői munkák:

1. Birtokhatár viták:

A. perben vagy éppen
B. per megelőzése végett (birtokháborítás megszüntetésére)
- melyek eredménye használati, és birtoklási viszonyok rögzítése
- telekhatár megállapítása

2. Közös tulajdon használati rendjének szabályozása

3. Tulajdonközösség megszüntetéssel járó ügyek (melyek telekosztási vázrajzot igényelnek)

4. Tulajdonjog megállapítása

5. Telki szolgalmi jog alapítása (átjárási/útszolgalom, vízmerítési, stb. szolgalom)

6. Mérési, számítási térképezési hiba kiküszöbölésére vonatkozó javaslat kidolgozása

7. Geodéziai munkavégzéssel kapcsolatba hozott (hozható) egyéb tevékenység pld.:

- Építménytervezés célját szolgáló térképek szakértői véleményezése, javaslattétel
/pl. állapotfelmérés, tervezési alaptérkép/

- Településtervezés, területfejlesztés célját szolgáló térképek szakértői véleményezése, jt.

- Építéshatósági eljárásokhoz szükséges tervek szakértői véleményezése, javaslattétel
/pl. telekmegosztás, kisajátítás, épületfeltüntetés/

- A megvalósult építmények, létesítmények geodéziai vizsgálata, szakvélemény készítése

- Térinformatikai alapokon készülő geometriai alapadatok műszaki adatnyilvántartásával kapcsolatos megvalósítási tanulmányok, szakvélemények készítése.

8. Egyéb speciális földmérési, térképészeti szakértői tevékenység